10 let na trhu, 10 let zkušeností. 🤝

Čistění kopaných studní vč. náprav havarijních stavů

✓ Postup dle ČSN 755115

✓ Vyvložkování těles studní betonovými nebo plastovými skružemi s perforací i bez.

✓ Zatěsnění těles studní proti průsaku povrchové vody.

✓ Výměny svrchních skruží a zákrytových desek.

✓ Materiály s atestem pro přímý styk s pitnou vodou.

✓ Odborné poradenství samozřejmostí.

Čištění vrtaných studní

✓ Za použití speciálního čerpadla s výřičem

✓ Stlačeným vzduchem, případně kombinovaně se speciálním čerpadlem

Vždy záleží na parametrech studny, materiálu a stáří pažení vrtu, materiálu podloží, 

výškovém sloupci vody, její vydatnosti a dalším. Po konzultaci navrhneme vhodný postup.


Instalace čerpadel na míru.

Proč zvolit čerpadlo od studnaře?

Za léta praxe máme osvědčená kvalitní čerpadla s vysokou životností za cenu, která se pohybují ve střední cenové relaci. Výběr levného čerpadla přinese v brzké době starosti. Za velmi nízkou cenou se skrývá i nízká kvalita materiálu a zpracování, proto čerpadla neznámých typů neinstalujeme. Drahá čerpadla také nevolíme, u běžných domovních studní je mnohdy taková investice zbytečná, navíc čím dražší čerpadlo, tím komplikovanější a dražší jejich repase jsou. Proto volíme osvědčenou zlatou střední cestu námi ozkoušených a ověřených čerpadel.

Důležitými parametry pro zvolení vhodného čerpadla je jeho správné umístění tak, aby nedošlo k nasávání horniny například u tekutých písků, kdy může dojít k zanešení potrubí a v horším případě k vydření hydraulických částí čerpadla. V takových případech například volíme čerpadla vřetenová, nejvíce však u vrtaných studní s problematikou tekutých písků. U vřetenových čerpadel lze hydrauliku snadno vyměnit na místě zkušeným instalatérem. Celková životnost vřetenových čerpadel se uvádí okolo 15-20 let, ale i více. Samozřejmě záleží na kvantitě jeho využití a obsahu hrubých nečistot ve vodě obsažených. U neproblematických studní s dostatečným množstvím vody, bez zákalu a jemných nečistot obsažených ve vodě jinak standartně používáme čerpadla oběhová, která jsou všeobecně nejrozšířenější.

Závěrem nutno zmínit, že parametrů pro výběr čerpadla je mnohem více. Mezi ně patří ochrana čerpadla proti chodu na sucho (hlídání hladiny vody MAVE sondami nebo plovákem), poté k čemu by mělo čerpadlo sloužit (zálivka zahrady nebo pro rodinný dům), dále zvolení jeho optimálního výkonu v závislosti na dopravních výškách -délkách a další. Za výběrem čerpadla, jeho instalací a správnou funkčností bez reklamace stojí naše letité know-how. 


Instalace úpraven vody:

Na základě Vašeho rozboru Vody Vám s naším dodavatelem úpraven na míru sestavíme technologický a cenový návrh pro odstranění nadlimitních mikrobiologických a fyzikálních parametrů tak, aby voda splňovala normu k pitnému účelu. Ať už se jedná o odstranění fekálních bakterií pomocí UV lampy či automatického dávkovače chloru, nebo například odstranění dusičnanů reverzní osmózou, specializovanými filtry a další...

Dále nabízíme:

✓ Zhotovení nových kopaných studní za pomoci pásového/kolového rypadla do hloubky 6m.

✓ Realizace instalace nových retenčních nádrží na dešťovou vodu, či zhotovení retenční nádrže z nefunkčních studní formou uzavřené nádrže.

✓ Instalace okrasných rumpálů z masivu -zaslání katalogu našeho dodavatele na dotaz.

✓ Instalace ručních pump

✓ Odvodňění zatopených /podmáčených sklepních a jiných podpodlažních prostorů potrubním systémem samospádem, nebo automatizovaným čerpadlem.

✓ Dokončovací stavební práce, úpravy terénu za pomocí pásového/kolového rypadla. 

✓ Zhotovení záhlaví studní.

Vytvořte si webové stránky zdarma!