Naše firma se zabývá čištěním a regenerací kopaných i vrtaných studní.

Mezi to patří nápravy havarijních stavů, tedy výměny svrchních skruží a zákrytových desek, opravy a zatěsnění vnitřního pláště od pronikání povrchové vody a zajištění proti případnému zborcení studny v důsledku jejího stárnutí, kdy tyto faktory bezpodmínečně ovlivňují stav a kvalitu vody ve studni.

 

Za letitou praxi sbírání zkušeností Vám dokážeme nabídnout kvalitní a cenově přijatelné služby s odborným poradenstvím, jehož důkazem jsou ověřené reference našich zákazníků, kterých si velmi Vážíme. Spokojenost zákazníka není pouze reklamní klišé, je pro nás prioritou a rozhodně na Vás nešetříme.

Používáme atestované materiály vhodné pro styk s pitnou vodou které jsou v souladu se zákonem o ochraně podzemních vod. Dále naše technické vybavení splňuje zákonné požadavky dle předpisu pro práce ve výškach a nad volnou hloubkou. Samozřejmostí jsou pravidelná školení našich zaměstnanců.

 

Proč třeba studnu čistit?

 Rostliny vyrůstající uvnitř studny třeba pravidelně odstraňovat a údržbou znemožnit jejich růst. Odumřelé zbytky rostlin, hmyzu, hlodavců které padají do tělesa studny, často vodu hygienicky znečistí. Časem, který se většinou počítá na roky, se studna zanáší. Pokud je kopaná studna určena pro pitné účely, doporučuje se čistit ji po zaplavení a přívalových deštích nebo v intervalu 5-ti let.

Kontrola studny a vody

Nikdy se do čištění nepouštějte sami na vlastní pěst, ani když má hloubku pouhých pár metrů. Mohli byste totiž doplatit na nedostatek kyslíku. Přenechte to odborníkům. Ačkoliv je postup práce laickým okem jednoduchá, jedná se nejen o velmi rizikovou činnost, ale také je velmi důležité správně vyhodnotit, jakou dezinfekci po čištění použít a v jakém intervalu udělat rozbor vody u akreditované laboratoře, to vše Vám rádi vysvětlíme. Používáme speciální kalová čerpadla pomocí kterých se voda odvádí do pole, zahrady či kanalizace.  Studnu mechanicky vyčistíme od nánosů, poté přichází na řadu dezinfekce chemická, například savem. Také stěny můžeme dodatečné utěsnit proti pronikání povrchové vody, případně kompletně opravit svrchní část studny, či prohloubit. Postupujeme dle ČSN. Zatímco bude možné vodu znovu použít, třeba studnu nechat tak říkajíc načerpat. Každá studna je však individuální.  Zpravidla po vyčištění kopané studny je nutno vyčkat 24 hodin do uvedení do provozu, u vrtaných studní 48 hodin.

 
 

Jedním z důvodů špatné kvality studní v České republice je jejich zanedbaná údržba. Pravidelná kontrola a případné drobné opravy přitom nepotřebují tak velké náklady, které vydáte na případnou sanaci. Minimem u soukromých domovních studní by měla být jedna kontrolní prohlídka za rok. Záleží na místních podmínkách a stavu studny, ale raději doporučujeme častější frekvenci.