Vítejte na našich stránkách

Nabízíme:

- čištění kopaných studní
- instalaci svrchní skruže
- prohloubení studny
- realizace nové studny
- nápravy havarijních stavů
- odborné poradenství
- čištění vrtaných studní
- ÚPRAVNY VODY

Proč třeba studnu čistit?

 Rostliny vyrůstající uvnitř studny třeba pravidelně odstraňovat a údržbou znemožnit jejich růst. Odumřelé zbytky rostlin, hmyzu, hlodavců které padají do tělesa studny, často vodu hygienicky znečistí. Časem, který se většinou počítá na roky, se studna zanáší. Pokud je kopaná studna určena pro pitné účely, doporučuje se čistit ji po zaplavení a přívalových deštích nebo v intervalu 5-ti let.

 

Od jaké hloubky lze vodu považovat za bezpečnou k pití?

 Parametry pitné vody by však měla splňovat voda z hlubších studni a pramenů, které jsou dostatečné vzdáleně od možných zdrojů znečištění a chráněné ochranným pásmem. V slabě obydlených územích bez zemědělské produkce jako jsou lazy a horské oblasti, je obvyklé možné pitnou vodu odebírat is kopaných nebo mělkých studni (6-12m). optimální je pitnou vodu odebírat ze zavodněného horizontu, který je od povrchových nebo pod povrchových vod oddělen neprostupnou jílovou vrstvou. Rozhodně doporučujeme investovat i do rozboru vody. Požadavky na vodu určenou k lidské spotřebě definuje nařízení vlády.

 

Kontrola studny a vody

Jedním z důvodů špatné kvality studní v České republice je jejich zanedbaná údržba. Pravidelná kontrola a případné drobné opravy přitom nepotřebují tak velké náklady, které vydáte na případnou sanaci. Minimem u soukromých domovních studní by měla být jedna kontrolní prohlídka za rok. Záleží na místních podmínkách a stavu studny, ale raději doporučujeme častější frekvenci. 

Nikdy se do čištění nepouštějte sami na vlastní pěst, ani když má hloubku pouhých pár metrů. Mohli byste totiž doplatit na nedostatek kyslíku. Přenechte to odborníkům. Ačkoliv je postup práce laickým okem jednoduchý, jedná se nejen o velmi rizikovou činnost, ale také je velmi důležité správně vyhodnotit, jakou dezinfekci po čištění použít a v jakém intervalu udělat rozbor vody u akreditované laboratoře, to vše Vám rádi vysvětlíme. Používáme speciální kalová čerpadla pomocí kterých se voda odvádí do pole, zahrady či kanalizace.  Studnu mechanicky vyčistíme od nánosů, poté přichází na řadu dezinfekce chemická, například savem. Také stěny můžeme dodatečné utěsnit proti pronikání povrchové vody, případně kompletně opravit svrchní část studny, či prohloubit. Postupujeme dle ČSN. Zatímco bude možné vodu znovu použít, třeba studnu nechat tak říkajíc načerpat. Každá studna je však individuální.