!!! Doprava po celé ČR zdarma !!!

 

Naše firma se zabývá čištěním a regenerací kopaných i vrtaných studní.

Mezi to patří nápravy havarijních stavů, tedy výměny svrchních skruží a zákrytových desek, opravy a zatěsnění vnitřního pláště od pronikání povrchové vody a zajištění proti případnému zborcení studny v důsledku jejího stárnutí, kdy tyto faktory bezpodmínečně ovlivňují stav a kvalitu vody ve studni.

Za letitou praxi sbírání zkušeností Vám dokážeme nabídnout kvalitní a cenově přijatelné služby s odborným poradenstvím, jehož důkazem jsou ověřené reference našich zákazníků, kterých si velmi Vážíme. Spokojenost zákazníka není pouze reklamní klišé, je pro nás prioritou a rozhodně na Vás nešetříme.

Používáme atestované materiály vhodné pro styk s pitnou vodou které jsou v souladu se zákonem o ochraně podzemních vod. Dále naše technické vybavení splňuje zákonné požadavky dle předpisu pro práce ve výškach a nad volnou hloubkou. Samozřejmostí jsou pravidelná školení našich zaměstnanců.

 

AQUA PRODUCT

Náš partner na technologická zařízení pro úpravu vody