Připravili jsme si pro Vás speciální nabídku více info v sekci ,,AKCE,,

 

Naše firma se zabývá čištěním a regenerací kopaných i vrtaných studní.

Mezi to patří nápravy havarijních stavů, tedy výměny svrchních skruží a zákrytových desek, opravy a zatěsnění vnitřního pláště od pronikání povrchové vody a zajištění proti případnému zborcení studny v důsledku jejího stárnutí, kdy tyto faktory bezpodmínečně ovlivňují stav a kvalitu vody ve studni.

 

Za letitou praxi sbírání zkušeností Vám dokážeme nabídnout kvalitní a cenově přijatelné služby s odborným poradenstvím, jehož důkazem jsou ověřené reference našich zákazníků, kterých si velmi Vážíme. Spokojenost zákazníka není pouze reklamní klišé, je pro nás prioritou a rozhodně na Vás nešetříme.

Používáme atestované materiály vhodné pro styk s pitnou vodou které jsou v souladu se zákonem o ochraně podzemních vod. Dále naše technické vybavení splňuje zákonné požadavky dle předpisu pro práce ve výškach a nad volnou hloubkou. Samozřejmostí jsou pravidelná školení našich zaměstnanců.

 

Proč třeba studnu čistit?

 Rostliny vyrůstající uvnitř studny třeba pravidelně odstraňovat a údržbou znemožnit jejich růst. Odumřelé zbytky rostlin, hmyzu, hlodavců které padají do tělesa studny, často vodu hygienicky znečistí. Časem, který se většinou počítá na roky, se studna zanáší. Pokud je kopaná studna určena pro pitné účely, doporučuje se čistit ji po zaplavení a přívalových deštích nebo v intervalu 5-ti let.

AQUA PRODUCT náš partner 

na technologická zařízení pro úpravu vody

 

 www.aquaproduct.cz