Čištění studní

✓ Naší zaměstnanci jsou plně proškoleni pro provádění prací ve výškách /nad volnou hloubkou a samozřejmě v oboru studnařských prací. 

✓ S tím jsou samozřejmě spojeny pravidelné lékařské prohlídky kde jsme i držiteli potravinářských zdravotních průkazů, jelikož nakládáme s pitnou vodou. 

✓ Dále dodržujeme pravidelné revize horolezeckého a elektro nářadí, jak je stanoveno zákonem. 

✓ Ve spolupráci s bezpečnostním technikem pořádáme pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. 

✓ Používáme pouze atestované materiály pro přímý styk s pitnou vodou a další...

KOPANÉ STUDNY 

technologický postup práce:

- Odčerpání vody ze studny (do kanalizace, louky, svodu okapové roury) 

- Mechanické očištění vnitřního pláště studny

- Ruční odstranění sedimentu ze dna studny

- Očištění a desinfekce vnitřního pláště studny vysokotlakým čisticím strojem

- Volba filtrační vrstvy

- Závěrečné odčerpání vody

VRTANÉ STUDNY

technologický postup práce: 

- Demontáž čerpacího zařízení

- Uvolnění nečistot pomocí stlačeného vzduchu tzv. AIRLIFT

- Rozvíření a odčerpání vody společně s uvolněným sedimentem za pomoci speciálního čerpadla  

- Opětovné propláchnutí a dezinfekce vrtu

- Montáž čerpacího zařízení 

(případně individuální technologický postup v závislosti na stavu studny) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!