Čištění studní

Naší zaměstnanci jsou plně proškoleni pro provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou a samozřejmě v oboru studnařských prací. 

S tím jsou samozřejmě spojeny pravidelné lékařské prohlídky kde jsme držiteli potravinářských zdravotních průkazů, jelikož nakládáme s pitnou vodou. 

Dále dodržujeme pravidelné revize horolezeckého a elektro nářadí, jak je stanoveno zákonem. 

Ve spolupráci s bezpečnostním technikem pořádáme pravidelná školení našich zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. 

Používáme pouze atestované materiály pro styk s pitnou vodou. 

Technologický postup práce kopané studny

- Odčerpání vody ze studny (do kanalizace, louky, svodu okapové roury) 

- Mechanické očištění vnitřního pláště studny

- Ruční odstranění sedimentu ze dna studny

- Očištění a desinfekce vnitřního pláště studny vysokotlakým čisticím strojem

- Volba filtrační vrstvy

- Závěrečné odčerpání vody

Technologický postup práce vrtané studny

- Demontáž čerpacího zařízení

- Uvolnění nečistot pomocí stlačeného vzduchu tzv. AIRLIFT

- Rozvíření a odčerpání vody se sedimentem

- Opětovné propláchnutí a dezinfekce vrtu

- Montáž čerpacího zařízení