Musíme stát nohama na dně 

Abychom zjistili, jak kvalitní Vaše studna je a mohli Vám pomoci, musíme stát nohama na dně. Při provádění studnařských prací předchází fyzická kontrola jejího stavu, při které zjistíme případné nedostatky. Při čištění studny se u nás dozvíte její výhody a nevýhody, zda-li si napustíte bazén, či si sotva ráno opláchnete oči a vyčistíte zuby jediným vědrem vody, co jste nashromáždili přes noc... Malé opravy jsme schopni provést na místě, náročnější však na základě návrhu technologického řešení dle zjištěných skutečností. Připravíme Vás na další vhodný postup, ať už s nedostatkem vody, nebo nevyhovujícího rozboru vody. Po vyčištění studny Vám předáme detailní informace, za jakých podmínek odebrat vodu pro následující tzv. krácený rozbor, který je velmi důležité správně provést. Myslíme totiž na to, že s vodou nakládáte nejen Vy, ale i Vaše malé ratolesti.

Vyčištěním studny jsme s Vámi neskončili 

Vyčištěním studny jsme s Vámi neskončili, ba mnohdy naopak. Stává se, že může být vyčištění studny neúčinné, nemůže za to nedostatečná kvalita dezinfekce, ale pravděpodobně přítok kontaminované vody do studny z okolního podloží. To může zapříčinit propustnost septiků, kanalizací, povrchové vody, hnojení polí v okolí atp... Pokud nám zašlete nově vyhotovený rozbor vody po vyčištění studny, rádi Vám nabídneme bezplatné poradenství, jakým způsobem vodu zkvalitnit pro Vámi požadované účely.

Kdy a proč je nutné studnu čistit. 

Řada z Vás se ptá, kdy je nutné studnu čistit. Interval dle ČSN je někde mezi 5-8 lety pro pitný režim, ale to je relativní pojem. Záleží vždy na výsledku kráceného rozboru vody, na vlastních zkušenostech se studnou, nebo na množství nahromaděného sedimentu ve studni, ten se utváří z rozkladu drobných živočichů, napadaného listí a samotné naplavené horniny. Za zmínku také stojí i tvorba plísní na stěnách studny kterou způsobuje vlhké prostředí. Pokud nevíte, kdy byla studna čištěna je nejvyšší čas, obzvlášť pokud vodu konzumujete, nebo jste teprve koupili nemovitost na jehož pozemku se nachází. Vyčištění a následný rozbor vody Vám otevře nebo uzavře další možnosti jejího použití. Některá voda totiž není vhodná ani pro sprchování. Čištění Vás bude samozřejmě něco stát, ale pokud máte v plánu rekonstrukci nových rozvodů vody, může Vám to ušetřit mnoho finančních prostředků, jelikož si dle kvality vody připravíte přímý rozvod zvlášť, například na toaletu a sprchu. Tato volba je z dlouhodobého hlediska velmi hospodárná. A to je jen střípek z našeho know-how, kdy Vám dokážeme ušetřit finanční prostředky.

Kdy studnu v dalších letech opět čistit záléží na preventivním mikrobiologickém rozboru. Nejlépe však alespoň jednou za rok v jarním období po oblevě. Fyzikální hodnoty obsažené ve vodě jakou je například tvrdost, železitost, mangan atd. se v průběhu let mění pouze minimálně (radikálně pouze ve výjimečných případech) a proto netřeba je nutně dělat preventivně. Pokud mikrobiologický rozbor vody ukáže naměřené hodnoty který splňuje limit pro pitný režim, není potřeba studnu čistit. V opačném případě ano. Každá studna je individuální, některé stačí čistit po 10-ti letech, jiné však každé dva roky. Podotýkáme, že toto je jen stručný popis, věnujeme se každému zákazníkovi v závislosti k dané problematice individuálně, někde může být překážkou nadlimitní obsah chloridů ve vodě, kde silničáři solí cesty, jinde obsah dusičnanů z hnojení okolních polí pesticidy a závěrem na druhé straně republiky budeme řešit příčinu kalné vody ve studni. Je to náš denní chleba ale nebojte se, na vše Vás připravíme a pomůžeme s tím, s čím je třeba.

 Studny stárnou

To odpovídá samozřejmě jejich technickému stavu. Máme velmi bohaté zkušenosti se zanedbáním pravidelné kontroly, ty Vám poté bohužel rapidně zasáhnou do bankovního konta a co hůře, nezřídka se se studnou již nedá nic dělat, a v o chlup "lepším" případě Vás náprava havarijního stavu vyjde v řádech desítek tisíc korun. Pod hladinu vody oko bez odčerpání vody nevidí. Nejčastější příčinou havarijních stavů je nestabilní plášť studny pod hladinou vody, ať už rozpadající se kamenná klenba, nebo zborcená betonová skruž, která nevydržela nápor tlaku okolního podloží (nejčastěji pohyb tekutých písků), rozpad skruže vlivem agresivní vody nebo nekvalitní směs betonu. Nejproblematičtější studny jsou tvořeny z betonových segmentů (dělená skruž), u nich doporučujeme častější kontrolu a obezřetnost.

Technologický postup čištění kopaných studní

1- Odčerpáme vodu ze studny

(do kanalizace, louky, svodu okapové roury...)

2- Mechanicky očistíme vnitřní plášť studny

(při sestupu ručně očistíme stěny od mechanických nečistot do tělesa studny a opláchneme vodou) 

3- Ručně odstraníme sediment a kal usazený na dně studny 

(slaníme se na dno, lopatičku, kyblíček a jedeme. Sediment vybíráme po úplné dno vč. staré filtrační vrstvy. Při tomto pracovním úkonu změříme i přibližnou vydatnost studny, o které Vás informujeme)

4- Očistíme a dezinfikujeme vnitřní plášť studny vysokotlakým čistícím strojem 

(k dezinfekci používáme přípravek SAVO Original, dle doporučení státního zdravotního ústavu.)

5- Volba filtrační vrstvy (Dle posouzení místních podmínek Vám zajistíme vhodné řešení volby filtrační vrstvy, v závislosti na typu podloží.)

6- Závěrečně odčerpáme vodu

(do kanalizace, louky, svodu okapové roury...) Technologický postup čištění vrtaných studní

1- demontujeme čerpací zařízení

2- pomocí stlačeného vzduchu nejprve tryskou uvolníme mechanické nečistoty usazené na stěnách potrubí, tzv. AIRLIFT.

3- Speciálním čerpadlem rozvíříme a odčerpáme sediment usazený na dně studny

4- vrt zpětně propláchneme, závěrečně odčerpáme a dezinfikujeme dle vyhlášky SZÚ 

5- Instalujeme čerpací zařízení