Technologický postup čištění kopaných studní

1- Odčerpáme vodu ze studny

(do kanalizace, louky, svodu okapové roury...)

2- Mechanicky očistíme vnitřní plášť studny

(při sestupu ručně očistíme stěny od mechanických nečistot do tělesa studny a opláchneme vodou) 

3- Ručně odstraníme sediment a kal usazený na dně studny 

(slaníme se na dno, lopatičku, kyblíček a jedeme. Sediment vybíráme po úplné dno vč. staré filtrační vrstvy. Při tomto pracovním úkonu změříme i přibližnou vydatnost studny, o které Vás informujeme)

4- Očistíme a dezinfikujeme vnitřní plášť studny vysokotlakým čistícím strojem 

(k dezinfekci používáme přípravek SAVO Original, dle doporučení státního zdravotního ústavu.)

5- Volba filtrační vrstvy (Dle posouzení místních podmínek Vám zajistíme vhodné řešení volby filtrační vrstvy, v závislosti na typu podloží.)

6- Závěrečně odčerpáme vodu

(do kanalizace, louky, svodu okapové roury...) 


Technologický postup čištění vrtaných studní

1- demontujeme čerpací zařízení

2- pomocí stlačeného vzduchu nejprve tryskou uvolníme mechanické nečistoty usazené na stěnách potrubí, tzv. AIRLIFT.

3- Speciálním čerpadlem rozvíříme a odčerpáme sediment usazený na dně studny

4- vrt zpětně propláchneme, závěrečně odčerpáme a dezinfikujeme dle vyhlášky SZÚ 

5- Instalujeme čerpací zařízení