O nás

Naše firma vznikla před šesti lety, kdy jsme postupně začali budovat zázemí. Začínali jsme v Letohradu, který leží ve východních Čechách. Zde nás poznali naši první zákazníci. Poté jsme působili v obci Olšany u Šumperka, ale z administrativních důvodů jsme před dvěma lety definitivně zakotvili ve městě Šumperk, kde budujeme své zázemí do dalších let. Nejen že rozšiřujeme naše služby, také se neustále vzděláváme v problematice jímání podzemních vod.  Z důvodu rozvoje jsme se nyní stali společností s ručením omezeným, důležité ale je, že 

jsme to stále my!

Za letité, převážně vydřené zkušenosti Vám dokážeme nabídnout kvalitní služby a řešení problematiky studniční vody. Ať už se jedná o technologii a řešení náprav havarijních stavů studní,  jejich čištění a prohlídky, nebo instalace čerpacích zařízení, úpraven vody a kvality vody všeobecně. Jednoduše řečeno zajistíme, aby Vám doma z kohoutku tekla pitná voda. Protože,

     víme jak na to!

Dodržujeme české a evropské normy.

✔ Naši zaměstnanci jsou plně proškoleni pro provádění prací ve výškách a nad volnou                 hloubkou a samozřejmě v oboru studnařských prací.                                                                    ✔ S tím jsou samozřejmě spojeny pravidelné lékařské prohlídky, kde jsme držiteli                   (potravinářských) zdravotních průkazů, jelikož nakládáme s pitnou vodou.                                  ✔Dále dodržujeme pravidelné revize horolezeckého a elektro nářadí, jak je stanoveno     zákonem.                                                                                                                                          ✔Ve spolupráci s bezpečnostním technikem pořádáme pravidelná školení našich     zaměstnanců v oblasti PO a BOZP.                                                                                        ✔Naše firma je zákonitě pojištěna proti případně vzniklým škodám.                                      ✔Naši zaměstnanci jsou taktéž náležitě pojištěni, jelikož provádíme náročné rizikové práce.    ✔ Používáme pouze atestované materiály pro styk s pitnou vodou.

Z důvodů ochrany soukromých a firemních dat byly některé údaje vymazány.