TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÁCE

(čištění kopané studny)

 

                      

1- Odčerpání vody ze studny

2- Mechanické očištění vnitřního pláště studny

3- Ruční odstranění sedimentu a kalu usazených na dně studny

4- Opláchnutí a dezinfekce vnitřního pláště studny vysokotlakým čistícím strojem

5- Odborná kontrola před případným zanesením či poškozením studny

6- Podle potřeby je provedena oprava spár mezi skružemi (není v ceně čištění),

    v případě studen z jiného materiálu jak skruž se účtuje příplatek za rizikovost a náročnost

7- Opětovné odčerpání vody

8- Volba filtrační vrstvy

9- Dezinfekce studny dle vyhlášky státního zdravotnického ústavu

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÁCE

(čištění vrtané studny)
 
 

1- Demontáž čerpacího zařízení 

2- Stlačeným vzduchem se tryskami nejprve uvolní mechanické nečistoty usazené na stěnách potrubí tzv.: "AIRLIFT"

3- Speciálním čerpadlem rozvíříme a odčerpáme usazený sediment na dně studny

4- Zpětný proplach s dezinfekcí

5- Opakované odčerpání

6- Závěrečná dezinfekce studny dle vyhlášky SZÚ

7- Montáž čerpacího zařízení

 

Veškeré informace pro uživatele domovních studní naleznete zde:

studny.pdf (179,9 kB)

Studna jako zdroj pitné vody

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní 

MUDr. František Kožíšek, CSc.


Kontakt

ČIŠTĚNÍ A REGENERACE STUDNÍ

Jesenická 25
Šumperk
787 01

Zákaznická linka: 728 452 010
Tech. poradenství: 730 518 002